Webdesign - Tvorba html stránok
Úvod Webdesign Webhosting Referencie Kontakt

Vysvetlenie pojmov z oblasti tvorba html stránok


Webdesign

Webdesign je návrh funkčného riešenia webovej stránky, skladá sa z niekoľkých vývojových etáp ako logické rozmiestnenie častí stránky, grafický návrh a copywriting.

Webhosting

Webhosting je slovo prevzaté z angličtiny, znamená poskytovanie priestoru servera na umiestnenie web stránok.

Webstránka

Webová stránka, ľudovo aj webstránka alebo ľudovo nepresne internetová stránka, (po anglicky webpage) je dokument obsahujúci hypertext, obrázky a iné multimediálne prvky uložený obyčajne na webovom serveri prístupný prostredníctvom služby World Wide Web v sieti internet.

HTML

(HyperText Markup Language) Hypertextový značkovací jazyk, ktorý slúži na tvorbu WWW stránok. Zdrojový kód dokumentu písaného v jazyku HTML je prostý text písaný v ASCII formáte, ktorý možno upravovať v ľubovoľnom textovom editore.

PHP

(Personal Home Page Tools) je skriptovací jazyk vykonávaný na strane servera a vkladaný do HTML/WML kódu. Umožňuje vytvárať napr. stránky zamerané na elektronické obchodovanie, databázové systémy, vyhľadávače, atď.

WML

(Wireless Markup Language). Je to hypertextový značkovací jazyk využívaný technológiou WAP. Na prvý pohľad je veľmi podobný jazyku HTML, využíva rovnaký systém ukazovania na zdroje (URL), obsahuje značky pre vytváranie odkazov a navyše umožňuje pracovať s premennými.

XML

(eXtensible Markup Language) Značkovací jazyk, ktorý umožňuje autorovi stránky používať vlastné značky, ktoré omnoho presnejšie označujú význam prezentovaných informácií.

ASP

(Active Server Pages) Skriptový jazyk prevádzkovaný na serveroch s operačným systémom Windows. Umožňuje vytvárať napr. stránky zamerané na elektronické obchodovanie, databázové systémy, vyhľadávače, atď.

MySQL

MySQL je relačný databázový systém, vytvorený švédskou firmou MYSQL AB. Dáta sú uložené v podobe čísiel, textu alebo binárnych súborov, komunikácia prebieha pomocou jazyka SQL (Structured Query Language).

CSS

(Cascading Style Sheets) vzniklo okolo roku 1997. Je to kolekcia metód pre grafickú úpravu webových stránok.

Server

počítač pripojený k internetu, na ktorom môžu byť uložené WAP/WEB stránky, prístupné celému svetu, ako aj rôzne iné dáta, údaje a informácie.

JPG

(Joint Photographic Experts Group) je obrázový formát, ktorý obsahuje rekordné úrovne kompresie, i o niekoľko radov väčšiu než kompresia u formátov TIFF, BMP alebo GIF.

PNG

(Portable Network Graphics) je grafický formát určený pre bezstratovú kompresiu rastrovej grafiky. Bol vyvynutí ako zdokonalenie a náhrada formátu GIF.

GIF

(Graphics Interchange Format) je grafický formát určený pre rastrovú grafiku. Nevýhodou GIF je obmedzenie maximálneho počtu súčasne použitých farieb farebnej palety - naraz môže byť využitých 256 farieb. GIF umožňuje tiež jednoduché animácie.

WBMP

(Wireless Bitmap) je grafický formát pre WAP stránky zobrazovaný hlavne v starších mobilných telefónoch. Jedná sa o 1-bitový obrázok, t. j. čierno-biely.

FTP

(File Transfer Protocol)Protokol prenosu súborov. Je to rýchly a pohodlný spôsob prenosu súborov (napr. wml stránok, obrázkov a pod.) z jedného počítača, pripojeného k internetu, na druhý.Tvorba web stránok

Tvorba web stránok

Keď sa chcete na internete zviditeľniť, nechať o sebe vedieť čo robíte, kde Vás zákazníci nájdu, tak potrebujete mať svoju web stránku.

Prejsť na: Tvorba web stránok >>

Favicon generátor

Favicon generátor

Favicon je malá elegantná ikona, ktorá sa zobrazí vo vašom prehliadači vedľa internetovej adresy. Vytvorte si svoju ikonku pre vašu web stránku.

Prejsť na: Favicon generátor >>

Tvorba wap stránok

Tvorba wap stránok

Wap používa od roku 1999 väčšina mobilných telefónov. Tento protokol umožňuje prehliadanie zjednodušených web stránok, vytvorených v hypertextovom značkovacom jazyku WML (Wireless Markup Language).

Prejsť na: Tvorba wap stránok >>

Zvýšenie návštevnosti

Zvyšenie návštevnosti

Máte internetovú stránku, ale chybajú Vám návštevníci? Získajte cielených návštevníkov s minimom nákladov.


Prejsť na: Zvýšenie návštevnosti >>

Tvorba eShopov

Tvorba eShopov

Predávajte Váš tovar aj prostredníctvom internetu. Zvýšite si Vaš príjem a naopak, znížite výdavky.

Prejsť na: Tvorba eShopov >>

Slovenský raj

Slovenský raj

Vyberte sa na túry do roklín a kaňonov NP Slovenský raj! Ponúkame množstvo ubytovacích zariadení v ktorých strávite príjemnu dovolenku.

Prejsť na: Slovenský raj